Siamflix

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2564) - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

June 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ธรรมศึกษา

1

ข้อสอบPISA

2

หน่วยงานการศึกษา

 title  

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ อาคาร 1 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นประธานในการประชุมสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็น เช่น การเปิดภาคเรียน 2/2564 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นโยบายด้านการศึกษา การเตรียมการเปิดห้องเรียนเตรียมทหาร (Pre-Cadet) ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา สรุปยอดการฉีควัคซีนโควิด-19 ของครูและนักเรียน การปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน เป็นต้น

249903389 4435526299871581 2965957384459696579 n